Privacyverklaring

Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons heel belangrijk. Wij vragen u daarom de navolgende privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en u op de hoogte te stellen van uw rechten en opt-out-mogelijkheden.

Deze verklaring is opgesteld om u te informeren over het doel en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer u onze website gebruikt. Voor verdere vragen staat de verantwoordelijke te allen tijde tot uw beschikking.

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen aan de verantwoordelijke) gebruik van SSL- resp. TLS-versleuteling. U kunt een gecodeerde verbinding aan het karakter "https://” en het sleutelsymbool in de browserbalk herkennen.

Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

(1) De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening voor de privacybescherming (hierna: AVG) en andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende privacywetgevingen of bepalingen met privacyrechtelijk karakter:

Supralift GmbH & Co.KG

Hochstrasse 17

60313 Frankfurt / M.

Duitsland

Telefoon: +49 69 - 299 92 91 - 13

E-mail: security@supralift.com

Website: https://www.supralift.com/de/

Uw rechten

(1) Volgens de geldende wetgeving kunt u verschillende rechten geldend maken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

- Het recht op bevestiging en informatieverstrekking

- Het recht op correctie

- Het recht op verwijdering ("recht op vergeten worden")

- Het recht op beperking van de verwerking

- Het recht op de overdraagbaarheid van data

- Het recht op bezwaar

- Het recht op herroeping van een privacy-rechtelijke toestemming

Mocht u deze rechten geldend maken, stuur dan uw aanvraag per e-mail of post aan het hierboven vermelde adres, waarbij u zich duidelijk dient te identificeren.

(2) Bovendien heeft u het recht om bij een toezichthoudende instantie voor privacybescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons.

Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website.

(1) Wanneer u alleen informatief onze webpagina gebruikt, dus wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt (zgn. "server-logfiles"). Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website te waarborgen:

- onze bezochte webpagina

- het gebruikte IP-adres (evt. in geanonimiseerde vorm)

- datum en tijdstip van de toegang

- tijdzoneverschil t.o.v. de Greenwich Mean Time (GMT)

- toegangsstatus / HTTP-statuscode

- verzonden gegevenshoeveelheid in bytes

- website, van waaruit u de pagina hebt geopend (bron/verwijzing)

- gebruikte browser

- gebruikt besturingssysteem en de interface daarvan

- taal en versie van de browsersoftware.

(2) De wettelijke basis is Art. 6 lid 1 letter f AVG. Het doorgeven of anderszins gebruiken van de gegevens vindt niet plaats.

Gegevensverwerking door het gebruik van onze website met cookies

(1) Zoals veel andere websites gebruiken ook wij zogenaamde "Cookies". Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw vaste schijf en toegewezen aan de door u gebruikte browser worden opgeslagen en die bepaalde informatie doorstuurt naar de bron (in dit geval wijzelf) die het cookie bij u plaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze dienen om het hele internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies ten aanzien van de betroffen persoon. Deze informatie hebben wij daarentegen nodig om de inhoud van onze internetpagina correct te kunnen afleveren. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door ons statistisch geanalyseerd en met het doel om de privacybescherming en het privacyniveau in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Voor zover individuele door ons geïmplementeerde cookies ook persoonsgegevens verwerken, vindt de verwerking plaats conform art. 6 lid 1 let. f AVG.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werkingswijze hieronder uitgelegd worden:

- Tijdelijke cookies (zie a)

- Permanente cookies (zie b)

- Flash-cookies (zie c)

a) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd, wanneer u de browser sluit. Dit geldt in het bijzonder voor de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende oproepen door uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer herkend worden, wanneer u op onze website terugkeert. De sessie-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

b) Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde tijd verwijderd, die afhankelijk van het cookie kan variëren. Deze cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derde aanbieders) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. U kunt de cookies in de browserinstellingen van uw browser te allen tijde verwijderen.

c) De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. Ook worden op uw eindapparaat HTML5 storage-objecten opgeslagen. Deze objecten slaan onafhankelijk van uw browser de benodigde gegevens op en hebben geen automatische vervaldatum. Wanneer uw geen verwerking van de flash-cookies wenst, moet u een geschikte Add-On installeren, bijv. "Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen, indien u in uw browser de privémodus gebruikt. Bovendien adviseren wij u uw cookies en browser-geschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

(3) U kunt uw browserinstellingen naar eigen voorkeur configureren en bijv. de acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. U kunt ook instellen dat u over de plaatsing van cookies op de hoogte wordt gesteld en dat u zelf kunt beslissen of u deze accepteert. Elke browser is anders in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-toestaan-en-weigeren

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat - wanneer de cookies niet worden geaccepteerd - de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

Verdere functies en aanbod van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij diverse diensten aan die u indien gewenst kunt gebruiken. In de regel moet u daarvoor extra persoonlijke gegevens verstrekken, die wij voor het verlenen van de betreffende service gebruiken en waarop de bovengenoemde principes voor de gegevensverwerking van toepassing zijn.

Voor de verwerking van gegevens maken wij ten dele gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en gecontracteerd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(2) Wij kunnen tevens uw persoonsgegevens aan derden doorsturen wanneer wij met dienstverleners samenwerken, die u acties, prijsvragen of soortgelijke zaken aanbieden.

(3) Verder informeren wij u in het betreffende aanbod over een doorgifte van uw gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Contact opnemen met de aanbieder

Persoonsgegevens worden door ons verzameld, wanneer u contact met ons opneemt en die vrijwillig aan ons verstrekt. Daarbij gaat het om de volgende gegevens: naam van de contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer. Bovendien kunt u verdere informatie, zoals uw bedrijfsnaam, adres en land invoeren en een bericht voor de dealer waarmee u contact wilt opnemen. Deze informatie wordt door ons naar de dealer gestuurd om de totstandkoming van een koopovereenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens zonder uw specifieke toestemming uitsluitend ter informatie van de dealer, met wie u contact wilt opnemen. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigde belang om ons aanbod op de markt beschikbaar te stellen conform Art. 6 lid 1 letter f AVG.

Contactformulier of e-mailaanvraag

(1) Wanneer u ons verzoeken via ons contactformulier of via e-mail doet toekomen, worden uw gegevens opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Opgave van uw naam en e-mailadres is daarbij noodzakelijk. Het verstrekken van een telefoonnummer en verdere gegevens is vrijwillig en dient om het contact te vergemakkelijken en om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor de contactopname en de daarmee verbonden technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang om uw verzoek te beantwoorden conform Art. 6 lid 1 letter f AVG.

(2) Uw gegevens worden na de laatste verwerking van uw aanvraag verwijderd; dit is het geval indien uit de omstandigheden blijkt dat de kwestie definitief is afgehandeld en er verder geen wettelijke bewaarplichten bestaan die dat verbieden.

Dealer-login

Naast de algemeen toegankelijke marktplaats bieden wij u een dealer-login aan. Dit is een mogelijkheid om geregistreerde handelaren toegang te verlenen tot een beperkte marktplaats. In dit deel hebben dealers de mogelijkheid extra functies van de website te gebruiken.

(1) Registratie

Voor de eerste aanmelding op de gesloten marktplaats, is een online registratie noodzakelijk, waarbij niet-persoonsgebonden algemene bedrijfsgegevens en de contactgegevens van een aanspreekpunt (voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres) van de dealer die zich aanmeldt, moeten worden aangegeven. De daarvoor ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van het betreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd.

(2) De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming conform Art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt een door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken door een informele e-mail te sturen naar security@supralift.com.

De bij de registratie verzamelde gegevens blijven opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden bij beëindiging van het lidmaatschap door ons verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onverlet.

(3) Vastlegging van gegevens voor anonieme statistieken

De volgende extra gegevens worden binnen het interne ledengedeelte vastgelegd: het tijdstip van het websitegebruik, de gebruikers-ID, het IP-adres en de opgevraagde inhoud. Deze gebruiksgegevens blijven opgeslagen voor gebruik na het einde van het bezoek. Dit gebeurt uitsluitend voor statistische analyse en in het algemeen in pseudo-anonieme of geanonimiseerde vorm, zodat er geen conclusies over de individuele persoon kunnen worden getrokken. De gegevens worden voor het aanmaken van een jaarlijks overzicht voor de duur van een jaar opgeslagen.

Bladwijzer

(1) U heeft bij ons de mogelijkheid een bladwijzer te plaatsen. Als u geïnteresseerd bent in een aanbieding, kunt u op "Bladwijzer" klikken, dan wordt het aanbod op uw bladwijzer opgeslagen. Voor de bladwijzer-functie is een registratie niet noodzakelijk.

(2) Om ervoor te zorgen dat uw bladwijzer ook na het sluiten van het browservenster bewaard blijft, plaatsen wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en zo de weergave van de bladwijzer ook na het sluiten van de browser mogelijk maken. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigde belang om onze bladwijzerfunctie beschikbaar te stellen conform Art. 6 lid 1 letter f AVG.

(3) U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van de bladwijzer in zijn volle omvang zult kunnen gebruiken.

Nieuwsbrief

(1) Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u op de nieuwsbrief te abonneren. Bij het bestellen van de nieuwsbrief wordt u om uw toestemming voor de toezending gevraagd.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over speciale aanbiedingen, branche-nieuws, programma's, beurzen en belangrijke noviteiten in de vorkheftruck-branche.

(2) Om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen, heeft u een geldig e-mailadres nodig. Het verstrekken van verdere gegevens, met uitzondering van gemarkeerde gegevens, is vrijwillig en deze worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Het door u ingevoerde e-mailadres wordt door ons gecontroleerd om er zeker van te zijn dat u werkelijk de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres resp. de eigenaar van het e-mailadres die de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd. Dit gebeurt door middel van de dubbele opt-in-methode. Dat betekent dat wij na uw aanmelding een e-mail naar het door u aangegeven e-mailadres sturen, waarin wij u om de bevestiging vragen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Wanneer u de aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op.

(3) Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres en de verder ingevoerde gegevens voor de toezending van de nieuwsbrieven op. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De wettelijke basis is Art. 6 lid 1 letter a AVG.

(4) U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. Opzeggen is mogelijk door te klikken op de daarvoor bestemde link in elke nieuwsbrief-e-mail, door een e-mail te sturen naar security@supralift.com of door een bericht aan de in het impressum aangegeven contactgegevens.

(5) Wij wijzen u erop dat wij bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web-beacon", d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief door onze server wordt opgehaald. Voor de analyse koppelen we het tijdstip van opvraging, het IP-adres of informatie over het gebruikte e-mailprogramma (client) aan een individuele ID.

Met de zo verkregen gegevens maken wij een gebruikersprofiel aan om de nieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. We houden bij wanneer u onze nieuwsbrieven leest, welke links u aanklikt en wat uw persoonlijke interesses zijn. Deze gegevens koppelen wij aan handelingen die u op onze website verricht.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door te klikken op de aparte link die in elke e-mail aanwezig is, of door ons te informeren over een andere manier van contactopname. De informatie blijft opgeslagen zolang u een abonnement op de nieuwsbrief heeft. Na een afmelding slaan wij de gegevens anoniem en alleen voor statistische doeleinden op. Deze manier van tracking is niet mogelijk, wanneer u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard gedeactiveerd heeft. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en u kunt mogelijk niet alle functies gebruiken. Wanneer u afbeeldingen handmatig wilt weergeven, vindt de bovenstaande tracking plaats.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

(1) Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk te presenteren, gebruiken we op deze website script- en lettertypebibliotheken van Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Om meerdere uploads van Google Webfonts te vermijden, worden er een cache naar uw browser overgebracht. Mocht de browser Google Webfonts niet ondersteunen, of geen toegang verlenen, dan wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Webfonts is ons gerechtvaardigde belang in de correcte grafische weergave van onze website conf. Art. 6 lid 1 letter f AVG.

(2) Door het oproepen van de script- of lettertypenbibliotheken, wordt automatisch een verbinding met de beheerder van de bibliotheek tot stand gebracht. Daarbij is het in theorie mogelijk - maar op dit moment ook onduidelijk of en evt. voor welke doeleinden - dat exploitanten van overeenkomstige bibliotheken gegevens verzamelen.

De privacyrichtlijnen van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Google reCaptcha

(1) Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)). Deze functie dient allereerst om te onderscheiden of invoer door een natuurlijke persoon wordt gedaan, of dat er sprake is van misbruik door middel van machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat de verzending van het IP-adres naar Google en alle andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft. Hij wordt uitgevoerd conform artikel 6, lid 1, letter f AVG, op basis van ons gerechtvaardigde belang in het vaststellen van de individuele handelsbereidheid op internet en het voorkomen van misbruik en spam.

(2) Google LLC, gevestigd in de USA, is gecertificeerd voor de VS-Europese privacybeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende privacybeschermingsniveau garandeert, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Meer uitgebreide informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring va Google kunt u inzien onder: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google“)). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De wettelijke basis voor gebruik van Google Analytics is Art. 6 lid 1 letter f AVG.

Omdat wij de IP-anonimisering op deze website geactiveerd hebben, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen aan ons. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens bij Google.

(2) U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Gebruik van GA Audience

(1) Wij maken ook gebruik van de website-analysedienst GA Audiences van aanbieder Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) voor remarketing-doeleinden. Hiermee worden gebruiksprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Door deze technologie zullen gebruikers die onze internetpagina's en onlinediensten al hebben bezocht, gerichte reclame van ons op andere externe pagina's van het Google partnernetwerk zien. Hiervoor wordt op uw computer een cookie geplaatst, waarmee het gebruikersgedrag bij een bezoek aan de website geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen en op uw interesses gebaseerde reclame gebruikt kan worden.

Wij streven het doel na, advertenties te tonen die speciaal voor u relevant en interessant zijn. De wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens is Art. 6 lid 1 lit. f AVG.

(2) U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens (in het bijz. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens verhinderen wanneer u de uitvoering van Java Script in uw browser deactiveert, of door een tool zoals 'NoScript' te installeren. U kunt bovendien de registratie van de door het Google-cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

(3) Meer uitgebreide informatie over privacybescherming bij het gebruik van GA Audience vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283

Gebruik van Google DoubleClick

(1) Bovendien maakt deze website gebruik van de toepassing DoubleClick van Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (hierna: „Google“). DoubleClick gebruikt cookies om voor de gebruiker relevante advertenties te presenteren, de rapporten over campagneresultaten te verbeteren of om te vermijden dat een gebruiker dezelfde advertenties meermaals ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick met behulp van een cookie-ID zgn. conversaties, die betrekking hebben op advertentie-aanvragen bijhouden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgebonden informatie. Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft geopend of op een advertentie van ons heeft geklikt.

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is Art. 6 lid 1 letter f AVG.

(2) U kunt de deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren verhinderen:

a) door een correcte instelling van uw browser-software, het onderdrukken van cookies van derden heeft tot gevolg dat u geen advertenties van derde aanbieders kunt ontvangen;

b) door het uitschakelen van cookies voor conversie-tracking door uw browser in te stellen om cookies te blokkeren van het domein "www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist, wanneer u uw cookies verwijdert;

c) door deactivering van voor u interessante advertenties van de aanbieder, die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne “About Ads", via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij de instelling verwijderd wordt, wanneer u uw cookies verwijdert:

d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

(3) Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u onder https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090, en voor privacybescherming bij Google algemeen: https://www.google. de/intl/de/policies/privacy. Als alternatief kunt u de website van Network Advertising Initiative (NAI) onder http://www.networkadvertising.org bezoeken. Google, gevestigd in de USA, is gecertificeerd voor de US-Europese privacybeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende privacybeschermingsniveau garandeert, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Gebruik van Mouseflow

Deze website gebruikt Mouseflow, een webanalyse-tool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om toevallig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met anoniem gemaakte IP-adressen) te registreren. Zo ontstaat een logboek van muisbewegingen en klikken met de bedoeling om willekeurig individuele websitebezoeken weer te geven en daaruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De informatie is niet persoonsgebonden en wordt niet doorgegeven. Wanneer u een registratie niet wenst, kunt u dit op alle websites van Mouseflow gebruiken en onder de volgende link deactiveren: www.mouseflow.de/opt-out/

Herroeping en bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Wanneer u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens, is het mogelijk deze verwerking voor de toekomst definitief te herroepen. Hierdoor worden uw gegevens niet meer verwerkt voor het overeengekomen doel.

(2) Mochten uw gegevens worden verwerkt op basis van een belangenafweging conform de rechtsgrondslag Art. 6 lid 1 zin 1 letter e of f AVG, dan kunt u hiertegen bezwaar maken, voor zover u bijzondere redenen heeft om de gegevens niet te willen laten verwerken.

(3) Tevens heeft u de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Zodoende worden uw gegevens niet meer voor direct marketing verwerkt.

Helpdesk