Polityka prywatności

Informacje ogólne

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. W związku z tym prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności oraz informacjami dotyczącymi Państwa praw i możliwościami opt-out.

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji w jakim celu i zakresie są przetwarzane Państwa dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Jeżeli mają Państwo więcej pytań należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną.

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przenoszenia danych osobowych i innych treści poufnych (np. zamówienia lub zapytania do osoby odpowiedzialnej) niniejsza strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL ew. TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać ciągiem znaków „https://” i symbolem kłódki w wierszu przeglądarki internetowej.

Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

(1) Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej zwane: RODO), innych ustaw o ochronie danych obowiązujących w UE i innych postanowień o charakterze ochrony danych jest:

Supralift GmbH & Co.KG

Reifenberger Straße 1

65719 Hofheim/Ts.

Niemcy

Telefon: +49 6192 - 2066 20

Faks: +49 6192 - 2066 290

E-mail: security@supralift.com

Strona internetowa: https://www.supralift.com/pl/

Państwa prawa

(1) Zgodnie ze stosowanym prawem mają Państwo różne prawa związane z Państwa danymi osobistymi.

- Prawo do potwierdzania i informacji

- Prawo do korekty

- Prawo do usuwania („prawo do bycia zapomnianym”)

- Prawo do ograniczenia przetwarzania

- Prawo do przenoszenia danych

- Prawo do sprzeciwu

- Prawo do cofania zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych praw, należy skierować zapytanie drogą mailową lub pocztową na podany adres wraz z podaniem dokładnej identyfikacji Państwa osoby.

(2) Dodatkowo mają Państwo prawo złożyć zażalenie do organu nadzoru ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Pobieranie danych osobowych podczas odwiedzin naszej strony

(1) W przypadku czysto informatycznego użytkowania naszej strony, braku rejestracji na naszej stronie lub innego sposobu przekazania nam informacji, pobieramy wyłącznie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na naszą stronę (tzw. „server-logfiles”). Jeżeli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, pobieramy następujące dane, które są dla nas wymagane ze względów technicznych w celu pokazania Państwu naszej strony i zapewnienia stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwa:

- nasza odwiedzona strona internetowa

- używany adres IP (ew. w formie anonimizowanej)

- data i godzina dostępu

- różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT)

- status dostępu / kod odpowiedzi HTTP

- przeniesiona ilość danych w bajtach

- strona internetowa, z której zostali Państwo przekierowani (źródło/odnośnik)

- stosowana przeglądarka

- stosowany system operacyjny i jego interfejs

- język i wersja oprogramowania.

(2) Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Dane nie są przekazywane lub użytkowane w inny sposób.

Przetwarzanie danych poprzez korzystanie z naszej strony z plikami cookies

(1) Podobnie jak inne strony korzystamy z tak zwanych plików „Cookies”. W przypadku plików cookies chodzi o małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym z przyporządkowaniem do stosowanej przeglądarki, a przez określony punkt, który korzysta z plików cookies (tutaj przez nas), przepływają określone informacje. Pliki cookies nie mogą zapisywać na komputerze programów lub przenosić wirusów. Służą do tego, by oferta internetowa była przyjazna dla użytkownika i skuteczna, a korzystanie z określonych funkcji możliwe. Podczas korzystania z ogólnych danych i informacji nie odnosimy się do danej osoby. Ponadto informacje te są konieczne, by odpowiednio dostarczać treści naszej strony internetowej. Anonimowo pobierane dane i informacje oceniane są przez nas z jednej strony pod kątem statystycznym, a z drugiej mają na celu zwiększyć ochronę danych i ich bezpieczeństwo w naszym przedsiębiorstwie, by ostatecznie zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa dla przetwarzanych przez nas danych. Jeżeli w związku ze stosowanymi przez nas plikami cookies przetwarzane będą dane osobowe, to są one przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

(2) Niniejsza strona korzysta z następujących rodzajów plików cookies, których zakres i działanie wyjaśnione są poniżej:

- cookies tymczasowe (s. a)

- cookies trwałe (s. b)

- flash-cookies (s. c)

a) Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Do tego zaliczają się przede wszystkim cookies sesyjne. Zapisują one tak zwane ID sesji, dzięki któremu można przypisać różne zapytania przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu można ponownie rozpoznać komputer, gdy strona zostanie ponownie otwarta. Cookies sesyjne są usuwane po wylogowaniu i zamknięciu przeglądarki.

b) Cookies trwałe są automatycznie usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od pliku cookie. Pliki te pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym spółkom partnerskim (pliki cookies oferentów zewnętrznych) ponowne rozpoznanie przeglądarki przy następnych odwiedzinach. W każdej chwili można usunąć te pliki w ustawieniach przeglądarki.

c) Stosowane pliki cookies flash nie są zapisywane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash plug-in. Na urządzeniu końcowym zapisywane są również HTML5 storage objects. Obiekty te zachowują wymagane dane niezależnie od stosowanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty upływu. Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z plików cookies flash najlepiej zainstalować odpowiednią wtyczkę add-on np. „Better Privacy” dla Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Korzystanie z HTML5 storage objects można wyłączyć, ustawiając przeglądarkę na tryb prywatny. Dodatkowo zalecamy regularnie manualnie usuwać historię przeglądarki.

(3) Ustawienia przeglądarki można odpowiednio konfigurować i np. odrzucić przyjmowanie plików cookies oferentów zewnętrznych lub wszystkich cookies. Można również tak ustawić przeglądarkę, by być informowanym o korzystaniu z plików cookies i pojedynczo decydować o ich przyjmowaniu. Każda przeglądarka różni się pod kątem zarządzania plikami cookies. Jest ono opisane w menu każdej przeglądarki, w którym jest wyjaśnione, jak można zmienić ustawienia cookies.

Informacje te są dostępne pod następującymi odnośnikami:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html

Należy pamiętać o tym, że w przypadku nieprzyjmowania plików cookies może być ograniczone działanie naszej strony.

Pozostałe funkcje i oferty naszej strony

(1) Poza typowo informatycznym użytkowaniem naszej strony oferujemy również różne usługi, z których można korzystać. W tym celu należy zasadniczo podać pozostałe dane osobowe, których używamy w celu świadczenia danej usługi i które obowiązują dla podanych wyżej celów przetwarzania danych.

Częściowo zlecamy przetwarzanie danych firmom zewnętrznym. Są one przez nas dokładnie wybierane i zlecane, powiązane z naszą stroną i regularnie przez nas kontrolowane.

(2) Również można przekazywać dane osobowe osobom trzecim, jeżeli współpracujemy z nimi, w celu oferowania przez nich akcji, konkursów i podobnych.

(3) Ponadto informujemy Państwo w każdej ofercie o przekazywaniu Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Kontakt z oferentami

Dane osobowe są przez nas pobierane, jeżeli chcą nam ich Państwo udzielić w ramach kontaktu z oferentem. Przy tym chodzi o następujące dane: nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, numer telefonu. Dodatkowo można podać inne dane, jak nazwa firmy, adres i kraj, jak i wpisać wiadomość do danego przedstawiciela. Dane te są przez nas przesyłane w celu umożliwienia zawarcia umowy kupna. Korzystamy z podanych przez Państwa danych bez oddzielnej zgody, wyłącznie w celu przekazywania danych do przedstawicieli, z którymi chcą się Państwo skontaktować. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w udostępnianiu naszej oferty handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Formularz kontaktowy lub zapytanie mailowe

(1) Jeżeli chcą nam Państwo zadać pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową, Państwa dane będą zapisywane w celu opracowania pytań i w przypadku pytań dodatkowych. Wymagane przy tym jest podanie nazwiska i adresu e-mail. Podanie numeru telefonu i innych danych jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu oraz osobistemu zwracaniu się do Państwa. Dane te są zapisywane i użytkowane wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania ew. w celu skontaktowania się, a tym samym powiązanej administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udostępnianiu naszej oferty handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

(2) Dane zostaną usunięte po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania, to znaczy w przypadku, jeżeli zgodnie z okolicznościami można uznać, że dana kwestia została wyjaśniona, a tym samym nie ma obowiązku ustawowego przechowywania danych.

Login dla dealerów

Obok ogólnie dostępnego rynku oferujemy również login dla dealerów. Chodzi tutaj o możliwość dostępu do ograniczonego rynku dla handlarzy zarejestrowanych. W takim zakresie handlarze mają możliwość korzystania z dodatkowych funkcji strony internetowej.

(1) Rejestracja

W celu zarejestrowania się na naszym zamkniętym rynku konieczna jest rejestracja przez internet, podczas której należy podać dane niebędące osobowymi danymi firmy, jak i dane kontaktowo osoby kontaktowej (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) zgłoszonego handlarza. Podane dane użytkowane są w celu korzystania z danej oferty lub usług, na które się Państwo zarejestrowali.

(2) Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji następuje na podstawie Państwa zgody według art. 6 ust. 1 lit a RODO. W każdej chwili można wycofać udzieloną uprzednią zgodę, pisząc na adres security@supralift.com security@supralift.com.

Pobierane podczas rejestracji dane są zapisywane przez taki okres czasu, kiedy są Państwo zarejestrowani na naszej stronie i będą usuwane przez nas po zakończeniu członkostwa. Ustawowe prawo przechowywania danych pozostaje bez zmian.

(3) Protokołowanie anonimowych statystyk

Pobierane są następujące dane w związku z członkostwem: okres użytkowania, identyfikator użytkownika, adres IP i pobierana treść. Dane użytkowe zapisywane i użytkowane są do końca procesu korzystania ze strony. Służy to w celu statystycznych ocen i następuje z zasady w formie pseudo-anonimizowanej ew. anonimizowanej, przez co nie ma możliwości rozpoznania danej osoby. Dane zapisywane są w celu utworzenia sprawozdania rocznego za okres jednego roku.

Przypomnienie

(1) Mają Państwo możliwość utworzenia Przypomnienia. W tym celu mogą Państwo kliknąć „Obserwuj” dla danej oferty i zostanie ona zapisana w Państwa Przypomnieniu. Rejestracja funkcji Przypomnienia nie jest wymagana.

(2) W celu zapisania Państwa Przypomnienia po zamknięciu okna przeglądarki korzystamy z plików cookies, to znaczy z małych plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają wyświetlenie Przypomnienia po zamknięciu przeglądarki. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w udostępnianiu naszej funkcji Przypomnienia zgodnie z art. 6 ust. 1, zd. 1 lit f RODO.

(3) Mają Państwo możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies dzięki odpowiednim ustawieniom w swojej przeglądarce; informujemy jednak, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać z naszej funkcji Przypomnienia w pełnym zakresie.

Newsletter

(1) Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość zapisania się do newslettera. W tym celu wymagana jest Państwa zgoda na zamówienie newslettera.

W newsletterze informujemy w regularnych odstępach czasu o ofertach specjalnych, informacjach branżowych, terminach, targach lub ważnych nowościach w branży wózków widłowych.

(2) W celu otrzymania Newslettera należy posiadać ważny adres e-mail. Podanie pozostałych danych, osobno oznaczonych jest dobrowolne i korzystamy z nich w celu dostosowania oferty do Państwa potrzeb. Podany przez Państwa adres e-mail zostanie zweryfikowany, czy rzeczywiście są Państwo jego właścicielami ew. czy właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera. Odbywa się to za pośrednictwem tak zwanej procedury Double-opt-in. Oznacza to, że na podany adres mailowy przesyłamy wiadomość, w której prosimy o zgodę na otrzymywanie newslettera. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i usunięte po miesiącu. Ponadto zapisujemy stosowane przez Państwo adresy IP i moment zgłoszenia oraz potwierdzenia.

(3) Po Państwa potwierdzeniu zapisujemy adres e-mail, jak i pozostałe podane dane w celu przesyłania newslettera. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

(4) W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Wycofanie zgody można przesłać na adres mailowy podany w każdym newsletterze security@supralift.com lub przesyłając informację na adres podany w stopce.

(5) Informujemy, że podczas przesyłania newslettera oceniamy Państwa zachowanie użytkownika. Newslettery posiadają tzw. „web-beacon”, jest to plik o rozmiarze piksela, który jest wywoływany przez nasz serwer po otwarciu newslettera. W celu oceny łączymy moment wywołania, adres IP lub dane stosowanego programu e-mail (client) z indywidualnym ID.

Przy pomocy tak pozyskanych danych tworzymy profil użytkownika w celu dostosowania newslettera do Państwa potrzeb. Przy tym otrzymujemy informację, kiedy czytacie Państwo naszego newslettera, jakie odnośniki Państwo włączają, a tym samym poznajemy Państwa zainteresowania. Dane łączymy z Państwa czynnościami na naszej stronie.

W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć takie śledzenie, wybierając osobny odnośnik, który znajduje się w wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami w inny sposób. Informacje są przechowywane tak długo, jak korzystają Państwo z naszego newslettera. Po zarejestrowaniu zapisujemy dane statystyczne i anonimowe. Śledzenie nie jest możliwe, jeżeli w Państwa programie e-mail zostanie dezaktywowane pokazywanie obrazków. W takim przypadku newsletter nie zostanie w całości wyświetlony i nie mogą Państwo korzystać ze wszystkich funkcji. Jeżeli wyświetlą Państwo obrazki manualnie, zostanie włączone opisane wyżej śledzenie.

Stosowanie bibliotek czcionek (Google Webfonts)

(1) W celu poprawnego i graficznego przedstawienia naszych treści w różnych przeglądarkach korzystamy na naszej stronie z biblioteki czcionek Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts są przenoszone do przeglądarki w celu uniknięcia kilkukrotnego ładowania cache. Jeżeli przeglądarka nie obsługuje Google Webfonts, treści pokazane będą w standardowej czcionce. Podstawą prawną korzystania z Google Webfonts jest nasz uzasadniony interes poprawnego wyświetlania naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO.

(2) Poprzez wywołanie biblioteki czcionek zostanie automatycznie ustanowione połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie zachodzi przy tym możliwość - aktualnie jednak nieznana czy i w jakich celach - pobierania danych przez operatora danej biblioteki.

Polityka prywatności operatora biblioteki Google znajduje się pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google reCaptcha

(1) Na naszej stronie korzystamy również z funkcji reCAPTCHA Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)). Funkcja ta służy przede wszystkim w celu rozróżnienia, czy wprowadzenie danych następuje przez osobę prywatną czy doszło do nadużycia poprzez maszynowe lub automatyczne przetwarzanie danych. Usługa obejmuje wysłanie adresu IP i ew. innych wymaganych przez Google w celu świadczenia usługi reCAPTCHA danych do Google zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w określaniu indywidualnych zachowań podczas czynności w internecie i unikania nadużyć oraz spamu.

(2) Google LLC z siedzibą w USA posiada amerykańsko-europejski certyfikat porozumienia o ochronie danych „Privacy Shield”, który gwarantuje stosowanie się do obowiązującego w UE poziomu ochrony danych https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Pozostałe informacje o Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google dostępne są pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Stosowanie Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”)). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony. Informacje dotyczące korzystania ze strony pobierane przez pliki cookies zasadniczo przenoszone i zapisywane są na serwerze Google w USA. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Na naszej stronie aktywna jest anonimizacja IP, przez co Państwa adres IP jest uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach partnerskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach przenoszony jest pełen adres IP na serwer Google w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie Google korzysta z informacji w celu oceny Państwa użytkowania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub internetu. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

(2) Mają Państwo możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies dzięki odpowiednim ustawieniom w swojej przeglądarce; informujemy jednak, że w takim przypadku mogą zostać wyłączone niektóre funkcje naszej strony. Ponadto można wyłączyć zapisywanie utworzonych przez pliki cookies i dotyczących korzystania z naszej strony danych (w tym adresu IP) przez Google oraz zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym adresem wtyczkę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Stosowanie GA Audience

(1) Poza tym korzystamy z usługi analizowania danych GA Audiences Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) w celach remarketingowych. W tym celu tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników. Dzięki tej technologii użytkownicy, którzy odwiedzili już nasza stronę internetową lub korzystali z usług online, widzą ukierunkowane reklamy naszej strony na innych zewnętrznych stronach partnerów sieci Google. W tym celu na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies, dzięki którym jest możliwość analizowania zachowania użytkownika podczas odwiedzania strony i ostatecznie mogą być wykorzystywane, by oferować ukierunkowane produkty i reklamy zgodne z zainteresowaniami.

Naszym celem jest pokazywanie reklam, które są dla Państwa istotne i zgodne z zainteresowaniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

(2) Mają Państwo możliwość wyłączenia zapisywania i przekazywania danych osobowych (przede wszystkim adresu IP), jak i przetwarzania tych danych, dezaktywując java-script w Państwa przeglądarce i instalując narzędzie „NoScript”. Ponadto można wyłączyć zapisywanie utworzonych przez pliki cookies i dotyczących korzystania z naszej strony danych (w tym adresu IP) przez Google oraz zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym adresem wtyczkę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(3) Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych podczas korzystania z GA Audience dostępne są pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=pl&ref_topic=2611283

Korzystanie z Google DoubleClick

(1) Strona korzysta z aplikacji DoubleClick Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA(dalej zwana: „Google”). DoubleClick korzysta z plików cookies w celu włączania istotnych dla użytkownika informacji, polepszenia raportów o usługach kampanijnych oraz uniknięcia tego, aby dany użytkownik kilka razy widział to samo wyświetlenie. Za pośrednictwem Cookie-ID Google określa, jakie wyświetlania w jakiej przeglądarce są włączone i tym sposobem można uniknąć ich ponownego wyświetlania. Poza tym DoubleClick przy pomocy Cookie-ID określa tzw. Konwersje, które odnoszą się do poszczególnych zapytań. Ma to miejsce w przypadku, jeżeli użytkownik widzi wyświetlenie DoubleCLick i następnie ponownie otworzy stronę w tej samej przeglądarce i coś kupi. Zgodnie z Google cookies DoubleClick nie pobierają żadnych danych osobowych. Poprzez włączenie DoubleClick Google otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią część naszej strony lub wybrali Państwo nasze ogłoszenie.

Podstawą prawną użytkowania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

(2) Mogą Państwo wyłączyć śledzenie na kilka sposobów:

a) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, a przede wszystkim wyłączenie cookies zewnętrznych, by nie otrzymywali Państwo powiadomień od innych dostawców;

b) wyłączając cookies dla śledzenia konwersji, poprzez takie ustawienie przeglądarki, by cookies z domeną „www.googleadservices.com” były blokowane https://www.google.de/settings/ads, ustawienie to będzie usunięte, jeżeli usuną Państwo cookies;

c) wyłączając odpowiednie informacje oferenta, które stanowią część kampanii samodzielnej regulacji About Ads”, wybierając link http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte, jeżeli usuną Państwo pliki cookies;

d) przez trwałe wyłącznie w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod poniższym linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy, że w takim przypadku nie będą dostępne wszystkie funkcje naszej oferty.

(3) Więcej informacji o DoubleClick by Google dostępnych jest na stronie https://www.google.de/doubleclick i http://support.google.com/adsense/answer/2839090, a polityka prywatności Google: https://www.google. de/intl/de/policies/privacy. Opcjonalnie można otworzyć stronę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google z siedzibą w USA posiada amerykańsko-europejski certyfikat porozumienia o ochronie danych „Privacy Shield”, który gwarantuje stosowanie się do obowiązującego w UE poziomu ochrony danych https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Korzystanie z Mouseflow

Niniejsza strona korzysta z Mouseflow, urządzenia analitycznego Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, w celu pokazania przypadkowo wybranych odwiedzin (wyłącznie z anonimowym adresem IP). W ten sposób powstaje protokół poruszania się myszką i kliknięć z zamiarem pokazania poszczególnych przypadkowych odwiedzin strony i możliwych udoskonaleń oferty. Informacje nie są osobowe i nie są dalej przekazywane. Jeżeli chcą Państwo dezaktywować tę usługę, można to wykonać na wszystkich stronach Mouseflow wybierając link www.mouseflow.de/opt-out/

Sprzeciw i cofanie przetwarzania danych

(1) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych osobowych, to w dowolnym momencie mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość. Przez to Państwa dane nie będą więcej przetwarzane w wybranym celu.

(2) Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie wyważenia zainteresowania zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e lub f RODO, można wnieść sprzeciw, o ile mają Państwo uzasadnioną podstawę przeciwko przetwarzania danych.

(3) Również mają Państwo możliwość odmowy przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej. Przez to Państwa dane nie będą więcej przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej.

Hotline